Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik – Yazı Dizisi 3. Bölüm

 Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik – Yazı Dizisi 3. Bölüm

Çözüm Önerileri

Nasıl bir sosyal devlet?

Tüm çalışanların sosyal güvenliğinin olduğu, denetimlerin düzenli yapıldığı, dünya standartlarında emeklilik haklarının düzenlendiği bir sosyal devlet mümkündür. SGK kurumunun yapısı itibariyle kar etmesi beklenemez. (Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı! Bu tartışmayı da daha sonra değerlendireceğiz.)

Mezarda emekliliğin önüne geçilebilir. Yoksulluk sınırının altında hiçbir maaş kabul edilemez. Emekli, dul, yetim, yaşlılık ve engelli maaşlarının tamamı için bu durum geçerlidir. Sadece kamuda yapılan yolsuzlukların ve israfın önüne geçilmesi halinde dahi tüm bunların mümkün olduğu aşikardır.

Sağlık politikalarının baştan ele alınması gerekmektedir.

Tüm yurttaşların muayene, tedavi ve bakım giderleri ile ilaçlarının devlet tarafından karşılanabiliyor olması gerekir. Özel hastane ve muayeneler ise opsiyon olarak kalmalıdır. Sosyal devletin en büyük görevlerinden birisi toplum sağlığının korunmasıdır.

Hastanelere müşteri garantisi vererek özel sektöre bir takım işleri devretmek akıl alır gibi değildir. Devletin görevi sağlık hizmetlerini erişilebilir, ücretsiz ve çağdaş şekilde yurttaşlara sunmaktır.

Eğitim sisteminin sil baştan düzenlenmesi gerekmektedir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitime dönüş sağlanıp, müfredatın bilime önem verilen derslerin çoğaltılması yolu ile yeniden düzenlenmesi elzemdir. İyi eğitim iyi eğitimci ile olur düşüncesi ile öncelikle nitelikli öğretmenleri istihdamının önü açılmalıdır. Çağdaş düzeyde dersliklerin yapılması ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısının azamiye çıkarılması şarttır.

Üniversitelerin ise yapısal reforma ihtiyacı vardır. Yönetici kadrosunun doğrudan akademik kadro ve öğrencilerin seçimi ile oluşması gerekir. Hükümetin atama-görevlendirme yetkilerinin kaldırılması gerekir. Ve önemlisi YÖK lağvedilmeli ÖSYM ise liyakat sahibi kişilere teslim edilmelidir. Çocuğun okul öncesi eğitiminden başlayarak üniversite eğitime kadar tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşılmalı ve herhangi bir maddi karşılık beklenilmemelidir.

Barınma ihtiyacının karşılanmasının oldukça basit olduğu düşüncesindeyim. TOKİ’nin kuruluş amacının ön plana alınması halinde yoksul kesimin ev sahibi olması sağlanabilir. Kurumun derhal lüks konut işinden çekilmesi, ihalelerini şeffaf bir şekilde yapması ve görevi kapsamında olmayan (stadyum, hastane, cami, cumhurbaşkanlığı sarayı vs. gibi) inşaatlardan el çektirilmesi bu sorunu çözecektir.

Hali hazırda hazine arazilerine inşaat yapabilen TOKİ her bir daireyi çok düşük miktarlara mal edebilmektedir. Ancak liyakat sahibi olmayan kişiler tarafından yönetilen birçok kurum gibi bu kurumun da tüm ihaleleri şaibelidir. Bu nedenledir ki TOKİ asıl amacından sapmış durumdadır.

Eğitim, sağlık, barınma ve sosyal güvenlik olarak ele aldığımız tüm başlıklar esasında uzun uzun yazmayı gerektirir konular içermektedir. Ana hatları ile bir takım bilgiler vererek basit öneriler sunmamızın bu aşamada konuları kavramamız açısında faydalı olduğu düşüncesindeyim. Neler yapabilir?

  • Mevzuat değişiklikleri (Sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık politikaları ile vergi mevzuatları hakkında yasal ve idari düzenlemeler. )
  • Liyakatin ön plana alınması (Bir görevin; dost, akraba, hemşeri ve önemlisi bir cemaat mensubu olduğu için değil o işi yapabilecek en doğru insan olduğu için verilmesi)
  • Yolsuzlukların ve israfın önüne geçilmesi (Mevzuat değişlikleri ve liyakat sahibi insanların görevlendirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Ülkemizdeki yolsuzlukların önüne geçilmesi dahi birçok problemin aşılmasını sağlayacaktır.)
  • Gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne geçilmesi (Eşit işe eşit ücret, vergide adaletin sağlanması, servetin belli bir kesimin elinde toplanmasının önlenmesi, toprak reformu vs. gibi birçok çalışma ile pastanın dilimlerindeki orantısızlık ortadan kaldırılmalıdır.)

 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.